Ścinka poboczy, roboty drogowe, prace inżynieryjne

Budowa dróg gruntowych

Budujemy oraz modernizujemy drogi o nawierzchniach tłuczniowej, kamiennej, żwirowej.

Prace wykonujemy przy udziale nowoczesnego sprzętu o dużej wydajności. Wierzchnią warstwę konstrukcji wykonujemy przy pomocy rozciełacza – rozkładarki do tłucznia kamiennego. Wykonana tym sposobem jezdnia charakteryzuje się jednolitą strukturą oraz posiada doskonale nadane spadki poprzeczne.

Budujemy drogi technologiczne, drogi przeciwpożarowe, drogi leśne, wykonujemy odtworzenia pokanalizacyjne dróg osiedlowych i dróg lokalnych.