Ścinka poboczy, roboty drogowe, prace inżynieryjne

Ścinka poboczy

Ścinka poboczy jest najtańszym i najszybszym zabiegiem drogowym

Wykonuje się ją ze spadkiem poprzecznym w kierunku rowu, pozwala to na odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych poza korpus drogi.

Oferujemy ścinanie poboczy dróg przy pomocy profesjonalnych ścinarek samojezdnych, wyposażonych w nowoczesne głowice ścinające bez naruszenia struktury gruntu po ścince nie niszczące przy tym nawierzchni jezdni oraz mechaniczne szczotki pozwalające oczyścić nawierzchnie.

Korzystając z naszych usług utrzymaniowych ponosicie najniższe z możliwych kosztów, a chronicie nawierzchnie na kilka lat.

Oferujemy konkurencyjne ceny.

Sprzęt:

  • Ścinarki poboczy ( szer. 1,25 m )
  • Samochody samowyładowcze ( 16-24 t )
  • Urządzenia zabezpieczające